ПЛАЩАНИЯ

Плащанията към нас се извършват по банков път по банкова сметка на „Ди Ем Травел“ ЕООД в лева. Плащанията във валута се калкулират по фиксинг на БНБ за съответната валута към деня на плащане.

Instagram